Komisja je, među ostalima, imala mandat da radi na uspostavi novih institucionalnih struktura koje će stvoriti funkcionalan i savremen odbrambeni sistem, što je uključivalo i prijenos nadležnosti sa entitetskih ministarstava odbrane, Generalštaba Vojske Republike Srpske i Zajedničke komande Vojske Federacije na novo BiH, a slijedom toga i raspuštanje entitetskih ministarstava. 

Više od deceniju i po kasnije, aktuelni ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov u današnjem saopćenju nam je poručio - puj pike ne važi! Nije mu prvi put.

Ono što je bilo u 2000-ima više nije u skladu sa "ruskim nacionalnim interesima". 

- Bosna i Hercegovina, koju smatramo prijateljskom zemljom, ima suvereno pravo izbora. Ali ukoliko izbor bude u korist ulaska u NATO, iako je jasno da u državi ne postoji konsenzus po tom pitanju, a trenutna situacija se temeljno razlikuje od perioda 2000, Rusija ima puno pravo da reaguje na ovakav hipotetički razvoj situacije u skladu sa svojim nacionalnim interesima- naveo je Kalabukov. 

No, šta je to Rusija posredstvom svojih ambasadora potpisala u ranim 2000-im? 

Ruska Federacija, kao i Sjedinjene Američke Države i Turska, kao predstavnik Organizacije islamske konferencije, u Komisiji su imali svoje posmatrače koji su, također, potpisivali izvještaje potvrđujući time da su saglasni sa navedenim.

U izvještaju Komisije za reformu odbrane od 2003. godine, koji je potpisao predstavnik Ruske Federacije se navodi:

Komisija je također predložila da Bosna i Hercegovina gleda i dalje od Partnerstva za mir i konkretno se obaveže da će u budućnosti ispuniti uvjete za članstvo u NATO-u. Kvalificiranje za članstvo u NATO-u će zahtijevati dodatne reforme. Preporuke Komisije daju osnovu za ove buduće reforme. S tim u vezi, Komisija smatra da su njene preporuke prvi korak za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka članstvu u NATO-u i punoj integraciji u evroatlantske strukture. (Dokument vidjeti ovdje)

Dvije godine kasnije u zaključku Komisije za reformu odbrane BiH iz septembra 2005., u kojoj je u svojstvu posmatrača bio i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Shuvalov Konstantin Victorovich, navodi se:

- Cilj mandata Komisije za reformu odbrane u 2005. godini je unaprijeditii reforme otpočete 2003. i 2004. godine. Uspostavom stvarne državne komande i kontrole nad Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme, mandat nalaže Komisiji za refomu odbrane da promijeni fokus oružanih snaga kako bi se podržala deklarirana vanjska politika i sigurnosni ciljevi Bosne i Hercegovine, a posebno članstvo u Partnerstvu za mir, NATO-u i Evropskoj uniji. (Dokument vidjeti ovdje)

Svi kasnije doseni zakoni, uključujući Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, kao i strategije, odluke, u okviru institucija BiH, sadržavali su jasno opredjeljenje naše zemlje da postane punopravna članica NATO-a. U većini slučajeva među glavnim akterima koji su doprinijeli opredjeljenju BiH za članstvo u NATO-u bili su kadrovi Dodikovog SNSD-a.

Ne treba zaboraviti ni ulogu Mladena Ivanića (PDP), tadašnjeg člana Predsjedništva BiH i člana Saveza za promjene čiju su okosnicu činili PDP i SDS, koji je marta 2018. godine glasao za Strategiju vanjske politike Bosne i Hercegovine ( 2018-2023) u kojoj je NATO ostao jedan od glavnih vanjskopolitičkih ciljeva BiH. 

Dakle, uprkos tvrdnji ruskog ambasadora kako u BiH "ne postoji konsenzus po tom pitanju", sve odluke bh. institucija upravo potvrđuju taj konsenzus, a vjetar u leđa mu je svojevremeno dala i Rusija. 

VEZANI TEKST - Kalabuhov nameće interese Rusije: BiH se davno odlučila za NATO, Dodik je bio ključni igrač

- O "malignom utjecaju Rusije". Svaki put kad ovo čujem, dobijem snažan osjećaj da se nešto "maligno" dogodilo u glavama onih koji o tome pričaju - napisao je između ostalog Kalabuhov u današnjem saopćenju. 

Maligni utjecaj Rusije, među drugim brojnim primjerima ne samo u BiH već i u ostatku Zapadnog Balkana, je upravo i ovaj primjer u vezi s osporavanjem prava BiH za članstvo u NATO-u. Nešto se, kako je rekao Kalabuhov, "maligno" dogodilo u ruskim glavama, ali i glavama eksponenata ruskih interesa u BiH.