Otvarajući sastanak, ambasador Sattler istaknuo je da je 8. juli jako dobar dan za Bosnu i Hercegovinu jer je Parlamentarna skupština BiH usvojila izmjene Izbornog zakona na osnovu kojih su stvoreni uvjeti za održavanje lokalnih izbora i u gradu Mostaru te da je od izuzetnog značaja i to što je cijeli taj složeni posao okončan u parlamentu. Po njegovim riječima, prije svega šest mjeseci, to je bilo gotovo nezamislivo pa je uime svih učesnika sastanka čestitao na ostvarenom rezultatu.

Pohvale Johanna Sattlera i ambasadora Kvinte članovima kolegija upućene su i za odluku o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, koji je zajednički instrument Evropskog parlamenta i PSBiH za provođenje parlamentarne dimenzije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Tokom otvorenog razgovora, ambasadori Kvinte izrazili su očekivanja da će u najavljenom roku biti okončan rad na usvajanju Budžeta za 2020. godinu, ali i biti ubrzan rad na ispunjavanju prioritetnih reformskih mjera vezanih za vladavinu prava, borbu protiv terorizma, strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, donošenje zakona o javnim nabavkama, reformu javne uprave, donošenje zakona o sukobu interesa, ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH u području energetskog sektora te izmjenama krivičnog zakonodavstva i drugim važnim zadacima.

Članovi rukovodstva Predstavničkog i Doma naroda istaknuli su da je rad na velikoj većini ovih reformskih mjera u odmakloj ili završnoj fazi i da ima izgleda da će biti okončan početkom jeseni a za neke od njih najkasnije do kraja ove godine. Pri tome je ukazano na potrebu značajnijeg angažmana Vijeća ministara BiH kao izvršnog organa koji u parlamentarnu zakonodavnu proceduru treba da dostavlja kvalitetne i usaglašene zakone, čime se osigurava i njihova veća prohodnost u procesu usvajanja. Međutim, kako se danas moglo čuti, pritom je važno ne nuditi euforične rokove nego učiniti da reformske mjere budu plod temeljitog pristupa čak i ako on zahtijeva nešto duže usaglašavanje.

Zahvaljujući predstavnicima međunarodne zajednice za angažman i podršku, članovi rukovodstva domova Parlamentarne skupštine BiH izrazili su nadu da će takva praksa biti nastavljena.