- U petak su uprave JP 'Elektroprivreda BiH' i Rudnika uglja 'Kreka' pronašli rješenje za isplatu plata i pripadajućih doprinosa i naknada u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorom. Nakon toga, donijeli smo odluku o stavljanju van snage odluke o stupanju u generalni štrajk - kazao je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli.

Rudniku "Kreka", podsjećanja radi, pripadaju površinski kopovi "Dubrave" i "Šikulje" te rudnik "Mramor" u kojem se vrši jamska ekspolatacija uglja. Upravo je Sindikat "Kreke" isticao kako se moraju realizovati najavljeni investicioni ciklusi jer u "Mramoru" se ugalj još uvijek kopa motikom i krampom.

Također, naglašeno je kako zbog zastarjele opreme površinski kop Dubrave ne proizvodi planirane količine uglja. Mjesečni plan zahtijeva proizvodnju do 180 hiljada tona uglja, a 90 odsto proizvedenog uglja plasira se u Termoelektranu Tuzla. Rudari "Kreke" su tokom pandemije koronavirusa bili na svojim radnim mjestima, održali su elektroenergetski sistem stabilnim i zbog kašnjenja u isplati plata najavili su štrajk.

Taj problem je prevaziđen, ali rudari apeluju da se što prije krene sa nabavkom nove opreme.