Rudari Rudnika uglja Kreka najavili štrajk

Objavljeno: 14.09.17 u 10:41

Sindikalni odbor sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja Kreka u Tuzli je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 14.9.2017. godine, razmatrao izuzetno teško stanje koje je proizvedeno blokadom računa Društva od strane Porezne uprave FBiH, Uprave za indirektno oporezivanje, tužbi dobavljača i ostalih, zbog kojih je isplata augustovske plaće postala upitna.

FOTO: ILUSTRACIJA
FOTO: ILUSTRACIJA

- Sindikat rudnika Kreka je od ranije prepoznao ovu problematiku i preko Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je 9.5.2017. godine upozorio Vladu Federacije BiH, Poreznu upravu FBiH, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Upravu ZD rudnici uglja Kreka u Tuzli da se navedena problematika ne može i dalje ignorisati, jer itekako predstavlja potencijalnu opasnost da u određenom vremenskom periodu doprinese potpunom kolapsu nekih rudnika uglja, i ponudio prijedlog rješenja – stoji u saopćenju Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja Kreka.

Ističu da "međutim, Sindikat rudnika Kreka je nezadovoljan činjenicom da niko od nadležnih za rješavanje navedenog problema nije našao za shodno da odgovori i ispoštuje prijedlog Sindikata, čime bi se osiguralo efikasno funkcionisanje rudnika".

- Rudari Kreke su u mjesecu augustu iskopali 198.000 tona uglja. Ovaj izvanredan rezultat je plod isključivo zalaganja rudara i rudarske snalažljivosti i još više dobija na značaju ako se uzme u obzir odnos vladajućeg Društva prema realizaciji investicione faze 2016-2018. godina za rudnike Kreka koja iznosi svega 3 posto od obećanih ulaganja. Zbog svega gore navedenog, Sindikalni odbor rudnika uglja Kreka u Tuzli je jednoglasno donio odluku o najavi štrajka Upravi ZD rudnici uglja Kreka u Tuzli, ukoliko do 25.9.2017. godine Uprava ne izvrši isplatu plaće, toplog obroka, prijevoza, zdravstvenog osiguranja kao i potpuno poštivanje svih obaveza prema uposlenicima u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH. S tim u vezi, štrajk će početi 26. septembra 2017. godine sa početkom u 7.00 sati u svim rudnicima, organizacionim jedinicama i Direkciji Društva u ZD rudnici uglja Kreka u Tuzli – zaključuje se u saopćenju.