Pored, toga Sindikat traži i smjenu generalnog direktora EPBiH, direktore rudnika koji stave pravilnike u primjenu, poštovanje Kolektivnog ugovora i potpisanog sporazuma s EPBiH iz maja ove godine.

- Sindikat je dao svoje prijedloge na pravilnike o radu i radnom učinku, ali oni nisu uvaženi. U onome što je usvojeno i trebalo bi se početi primjenjivati raspon koeficijenata je od jedan do 1,5, a u granskom kolektivnom ugovoru koeficijenti su od jedan do četiri. Ako Pravilnik o radnom učinku vežemo za to, osnovna plaća prvog kopača bi sa 850 bila smanjena na 570 KM - kaže Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka Tuzla.

On dodaje da bi ostatak iznosa plaće iznad 570 KM bio u vezi s učinkom, ali ističe da bi loše uvjete rada trebali snositi radnici kroz manju plaću.

- Ukoliko poslodavac radniku nije osigurao uvjete za rad, ako je prirodna nesreća, ako nema eksploziva, upaljača ili rezervnih dijelova, radnik nije zaštićen od te situacija i sav teret je na plaći, koja će biti manja - pojašnjava Tokić.

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Adrmir Andelija kaže da će se novi pravilnici od 1. decembra primjenjivati u rudnicima Kreka, vjerovatno od nove godine u rudnicima u Zenici i Brezi, a nakon toga slijedit će i ostali rudnici u sklopu Koncerna.

- Novim pravilnicima će se samo isplaćivati koliko se zaradilo. Ako se uradi više od plana, i plaća će biti veća, a ako je manje od plana, onda će i plaća biti manja. Oni su navikli da primaju plaću, a da je ne zarađuju. Samo što proizvedu i naplate i mogu podijeliti - kaže Andelija za Faktor.

Sindikat zaposlenih u rudnicima najavio je proteste ispred sjedišta Vlade FBiH za 21. decembar, odnosno Dan rudara, a obavijest o tome i svojim zahtjevima jučer su poslali Vladi FBiH, resornom ministarstvu, Elektroprivredi BiH i direktorima rudnika.