Bila je planirana emisija od 35.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, s rokom dospijeća od sedam godina. Efektivna kamatna stopa je 1,71 posto, dok je ukupna vrijednost pritiglih ponuda bila 76,2 miliona KM.

Zaduživanjem emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti RS-a osigurana su neophodna sredstva za budžetske izdatke.

Narodna skupština RS-a usvojila je odluku o dugoročnom zaduživanju tog bh. entiteta za ovu godinu, kojom je propisano da se sredstva mogu pribaviti, između ostalog, i emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti.