Rekao je da će ponovo tražiti održavanje tematske sjednice koja će biti posvećena migrantskoj krizi u našoj zemlji.

- Na prošloj sjednici postavio sam zastupničko pitanje u vezi s utroškom 23.903.000,93 KM koje je Vlada FBiH uplatila Vladi USK. I šta je sa četiri miliona KM koje je također Vlada FBiH uplatila Vladi USK još 20. juna 2019. Za prvi iznos rok od Monetarnog fonda je 30. juni 2021. i još se nisu stekli uvjeti da Vlada USK dostavi izvještaj o utrošku. Međutim, 14. januara 2021. dolazi djelomični izvještaj o utrošku četiri miliona KM koje su dodijeljene USK od Vlade FBiH kao pomoć za rješavanje migrantske krize. Indikativno je, barem tako u izvještaju stoji, da nisu utrošeni 1.100.000 milion KM, a rok za dostavu izvještaja je bio 20. juna 2020. godine - rekao je Rošić i dodao:

- Posebno indikativno je bilo dodjela sredstava domovima zdravlja USK gdje stoji da je Dom zdravlja Bihać dobio 50.000 KM. Kontaktirao sam DZ Bihać, gdje mi je rečeno da nijedna KM još im nije uplaćena, a Vlada USK nas informira da je uplaćeno. Postavljam pitanje Vladi FBiH da li je pokrenula sudsku prijavu kada je u pitanju nepoštivaje odluke Vlade FBiH i šta je učinila po pitanju nedostavljanja izvještaja o utrošku. Mi iz Krajine ćemo tražiti još jednu tematsku sjednicu o migrantskoj krizi u našoj zemlji, posebno u USK.