Izvođač radova je Unigradnja koja je počela sa radovima 20. augusta ove godine. Uklonili su asfalt sa jednog dijela i ogradili gradilište i stali sa radovima. Šta se dogodilo pojasnio nam je Mirza Hulusić, direktor Zavoda za izgradnju KS.

- Lokacija na kojoj je predviđena izgradnja podzemne garaže zahtijeva velike pripremne radove na izmještanju zatečene podzemne infrastrukture koju obavljaju vlasnici instalacija, da bi se uklonile sve instalacije radi omogućavanja nesmetanog iskopa građevinske jame. Zavod ima ugovorene prateće građevinske radove, sa ugovorenim rokovima izgradnje, dok vlasnici instalacija u vlastitoj režiji izmještaju svoje instalacije – kaže Hulusić.

Dodaje da je izmješten gasovoda u augustu, dok je izmještanje vodovoda u završnoj fazi, privremeno je prespojen vodovod za objekat Hitne pomoći i susjedne objekte. Elektrodistrubucija Sarajevo u skladu sa zahtjevom još treba da započne radove na izmještanju svojih instalacija. Nakon izmještanja vodovoda, pristupilo se izmjeni odobrenja za izvođenje radova izmještanja telekomunikacijskih instalacija BH Telecoma. To je prolongiralo nastavak izgradnje do pronalaska mogućeg rješenja - ističe Hulusić.

Investitor izgradnje podzemne garaže je Ministarstvo saobraćaja, a vrijednost ugovorenih radova je 4.422.600 maraka sa PDV-om.

- Vrijednost radova izmještanja telekomunikacijskih instalacija tek treba da se ugovori s BH Telecomom i iznosit će oko 68 hiljada maraka, a ovi troškovi su i očekivani. U ovom trenutku je još rano govoriti o eventualnom povećanju vrijednosti ugovorenih radova na izgradnji samog objekta - zaključuje Hulusić.

Direktor Zavoda za izgradnju KS nije mogao precizirati kada će se izgraditi podzemna garaža.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo kazao je da je Općina uradila svoj dio posla i da nema nikakve nadležnosti na izgradnji garaže kojom rukovode nadležna ministarstva Vlade KS i Zavod za izgradnju KS.

- Zbog čega su radovi stali i ja sam se raspitivao i rekli su mi da su radnici otkrili nepoznate instalacije koje nisu bile zabilježene u katastrima. Sada će praviti novu projektnu dokumentaciju i tražiti potrebne saglasnosti za izmještanje instalacija. To se uvijek događa kada se bilo šta radi u urbanim područjima. Otkriju se neke instalacije koje nisu nigdje upisane i isti problemi su bili kada se gradio dio Južne longitudinale kroz općinu Novo Sarajevo – ističe Koldžo.

Izgradnja podzemne garaže se plaća iz budžeta Kantona Sarajevo, dok je Općina Novo Sarajevo dala besplatno zemljište, vrijedno 1,5 miliona maraka, na kojem se gradi garaža. Podzemna garaža se gradi na već postojećem parkingu, prekoputa zgrade Hitne pomoći, ispod kojeg će se izgraditi još dvije podzemne etaže sa ukupno 165 parking mjesta.

- Izgradnja garaže je dio Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo. Po završetku izgradnje zajednički ćemo odrediti upravitelja, jer mi smo učestvovali sa zemljištem za izgradnju garaže. Ona sredstva koja Općina na osnovu svog ulaganja bude dobijala će dalje ulagati u izgradnju mreže parkinga i podzemnih garaža, a rezidentnom stanovništvu sa ovog područja će se ponuditi da pod povoljnijim uvjetima dobiju dugoročni zakup parking mjesta - poručio je Koldžo.