U Sarajevu je jutros održana Redovna sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na kojoj je, između ostalog, bilo govora o aktuelnoj situaciji u RMU „Zenica“ u Zenici sa posebnim osvrtom na jučerašnja dešavanja u pogonu „Stranjani“. Upravni odbor usvojio je nekoliko zaključaka. 

-Zahtjeva se od Uprave ZD RMU „Zenica“ u Zenici da najkasnije danas do 17 sati, sačini plan odvijanja rudarskih radova u pogonu „Stranjani“ u skladu sa aktuelnim brojnim stanjem radnika u neposrednoj proizvodnji, te kroz plan izvođenja rudarskih radova obezbijedi sigurnost i zaštitu na radu.
 

-Zahtjeva se od Uprave ZD RMU „Zenica“ u Zenici da se svim raspoloživim kapacitetima u skladu sa važećim zakonskim propisima vrši izvođenje rudarskih radova u pogonu „Raspotočje“ koji za krajnji cilj imaju sačuvati višemilionsku vrijednu opremu za izvođenje rudarskih radova, a koja je u proteklih godinu dana imala pozitivan utjecaj na sigurnost i zaštitu na radu, kao i realizaciju proizvodnih rezultata.
 

-Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da Uprava ZD RMU „Zenica“ u Zenici gore navedeno na tehnološko proizvodnom planu, pored sigurnosti i zaštite na radu, obezbijedi apsolutni prioritet.

-Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH pruža punu podršku zahtjevu Uprave ZD RMU „Zenica“ u Zenici i Sindikalne organizacije RMU “Zenica“ koji je upućen JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, a u vezi sa prijemom novih radnika u ZD RMU „Zenica“ u Zenici