Jedan od njih je i Narul Amin, izbjeglica u Indiji, koji ramazan provodi u jako lošim uvjetima. U improvizovanom šatoru porodica Amina dočekuje iftar. Situacija Rohinja muslimana dodatno je pogoršana i izbijanjem epidemije nove vrste koronavirusa. 

Rohinja muslimani u Mijanmaru predstavljaju apatridnu manjinu, bez osnovnih prava. Prema zvaničnim podacima i izvještajima Ujedinjenih nacija, Rohinja muslimani su najugroženija nacionalna manjina u svijetu.

Ugnjetavanje Rohinji u Myanmaru, ranije Burmi, traje decenijama, a posljednji veliki val budističkih napada desio se prije sedam godine. Također, u oktobru 2016. godine došlo je do opsežnih akcija mijanmarske vojske, zbog čega je oko 90.000 muslimana Arakana primorano napustiti svoje domove.