Optužnicom im se na teret stavlja da su u julu 2021. godine u svojstvu članova Uprave RMU Banovići iskoristili službeni položaj i ovlaštenja koja imaju po Statutu i postupli suprotno odredbama Zakona o radu FBiH, po kojima je zabranjena diskriminacija radnika, između ostalog i u odnosu na članstvo u političkim partijama ili sindikatima i u odnosu na otkazivanje ugovora o radu.

Tako su, znajući da je jedan zaposlenik (tehnički rukovodilac organizacione jedinice u rudniku), član Sindikalne organizacije RMU Banovići i član političke partije PDA i da ne želi da promijeni članstvo u sindikatu i političkoj partiji, rukovodeći se isključivo sindikalnom i stranačkom pripadnošću, a ne interesima službe, donijeli odluku o otkazu ugovora o radu na to radno mjesto, uz ponudu novog ugovora za radno mjesto za koje je predviđen manji koeficijent za obračun plaće, a koje je ovaj zaposlenik morao prihvatiti jer bi u suprotnom dobio otkaz ugovora o radu.

Na taj način su teže povrijedili prava ovog zaposlenika te su ga bez zakonskog osnova rasporedili na drugo i manje plaćeno radno mjesto i nanijeli mu štetu u iznosu od najmanje 7.000 KM u proteklom periodu, navode iz Tužilaštva TK.

- Obzirom na to da ovo Tužilaštvo u radu ima veći broj krivičnih prijava koji se vezuju za RMU Banovići, koji su u različitim fazama postupka, ovdje se radi o izdvojenom i dopunjenom izvještaju Sektora krim policije MUP-a TK, a koji se vezuje samo za događaje iz činjeničnog opisa optužnice - zaključeno je u saopćenju Tužilaštva TK.