- Na sastanku je razgovarano o problemima sa kojima se suočavaju ratni vojni invalidi paraplegičari, te o mogućnostima sistemskog rješavanja tih problema kroz izmjene postojećih zakonskih propisa.

Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine Mujo Aganović upoznao je Izetbegovića sa zahtjevima udruženja koja okupljaju ovu kategoriju boraca, te o dosadašnjim i planiranim budućim aktivnostima. Istaknuto je da je u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno 468 osoba koje pripadaju ovoj kategoriji boraca. Izetbegović je podržao aktivnosti koje za cilj imaju rješavanje problema ratnih vojnih invalida paraplegičara kao najosjetljivije boračke kategorije. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Glavnog odbora SDA Šerif Špago - navodi se u saopćenju.