Jednoglasno je potvrđeno da na čelu Udruženja i naredne četiri godine ostaje general Rizvo Pleh, dok su u sastav Upravnog odbora ušli generali Nedžad Ajnadžić (kao zamjenik predsjednika), Alija Ismet, Ismet Hadžić, Fikret Ćuskić, Džemal Merdan i Fikret Prevljak. Funkciju predsjednika Skupštine obavljat će general Enes Husejnović, a sekretara Udruženja Sadik Klinić. Na čelo Nadzornog odbora izabran je general Kenan Dautović, a Suda časti general Halil Brzina.

Članovi Skupštine Udruženja generala BiH su analizirali i trenutnu sigurnosnu i političku krizu u državi, te su odlučili da još jednom istaknu kako čvrsto podržavaju naše državne organe u njihovim aktivnostima na prevazilaženju trenutne situacije i podršku u aktivnostima BiH na euroatlantskim integracijama.

Upućen je apel svim građanima u BiH da ne nasjedaju na propagandu neprijatelja naše domovine, da svi zajedno dignu glas za mir i da traže od svojih političkih predstavnika da maksimalno rade na jačanju ekonomskog prosperiteta, otvaranju novih radnih mjesta za mlade, stvaranju perspektive za sve naše građane, te da od njih zahtijevaju da prekinu s nacionalističkim huškanjima i secesionističkim prijetnjama. Na kraju je poručeno da je BiH nastala davno prije nas i da će opstati još duže poslije svih nas, saopćeno je iz ovog udruženja.