VEZANI TEKST - Privilegija ili zaštita: Ko ima pravo na pratnju, a ko smije koristiti rotaciju na vozilima?

Ovo je odgovor koji smo dobili iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu Zukan Helez, na pitanje da li su ministar i zamjenici iskoristili pravo na službeno vozilo, pravo na pratnju, te u kojim slučajevima će ova prava koristiti.

Iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine nije nam još odgovoreno na pitanje postavljeno prije 13 dana ko sve tačno ima pravo na pratnju, da li je ona obavezna ili se štićene osobe mogu odreći, te da li se eventualno neko od novoimenovanih članova Vijeća ministara BiH odrekao tog prava.

Da su ova prava iskoristili, odgovoreno nam je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine na čijem je čelu Nenad Nešić.

- Vozila se koriste u skladu s Pravilnikom o načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine i pravilnika o uvjetima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i registracije službenih motornih vozila Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Pratnja (zaštita osoba) je u nadležnosti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i štićene osobe su određene Zakonom o DKPT i Uputstvom o obimu i načinu vršenja poslova fizičkog i tehničkog osiguranja osoba, objekata i imovine – dodaju u Ministarstvu sigurnosti.

Na isto pitanje iz Ministarstva civilnih poslova BiH, na čijem je čelu Dubravka Bošnjak, odgovoreno je tek da službena vozila koriste "kako je to propisano Pravilnikom".

Ostala ministarstva i kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto nisu odgovorili na pitanja.

Prema ranijim informacijama, štićene osobe su, između ostalog, članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, članovi Vijeća ministara BiH, članovi kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što nam je potvrđeno i u Sindikatu policijskih organa BiH.

Postojala su ranije nastojanja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH da bude smanjen broj osoba koje se štite, ali očito do toga nije došlo.

U prednacrtu izvještaja o radu ove Direkcije, u 2022. godini su vršili poslove fizičke i tehničke zaštite 26 štićenih osoba, a za to je utrošeno oko 12,3 miliona KM.