Na sjednici je, pored tekućih pitanja koja su razmatrana, data saglasnost na predložene izmjene i dopune Nastavnog plana i programa trećeg ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, te je taj prijedlog upućen Vijeću muftija na daljnje razmatranje.

VEZANI TEKST - Alija Tabaković: Dok je ovakvih idiota u i oko crkve Bošnjaci ne treba da se brinu za svoju budućnost

Potom, usvojen je i Pravilnik o načinu pripreme plana rada i izvještaja o radu organizacionih jedinica, organa, ustanova i drugih pravnih lica Islamske zajednice u BiH, a razmatran je i Pravilnik o Fondu „Bejtu-l-mal“, koji je upućen na daljnju proceduru. Rijaset je također razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Imajući u vidu drastično pogoršanje epidemiološke situacije u našoj zemlji, Rijaset upućuje apel svim pripadnicima Islamske zajednice, kao i građanima – naročito rizičnim kategorijama, bolesnima i starijima – da se što dosljednije pridržavaju mjera i uputstava nadležnih državnih organa. Rijaset je putem svojih organa i institucija uputio novu instrukciju o povećanim mjerama zaštite u vjerskim objektima, kao i na vjerskim obredima i manifestacijama.

Rijaset najoštrije osuđuje sinoćnja dešavanja u Srebrenici, koja imaju za cilj dodatno zastrašivanje povratnika u zoni počinjenog genocida.