Tijelo je zatečeno u fazi odmaklih postmortalnih promjena.

Okolnosti koje su prethodile nestanku Mateja Periša, izjava osoba koje su prije nestanka bila u njegovom društvu, uz izvršene provjere i obdukcioni nalaz ne ukazuju da je njegova smrt povezana sa bilo kojim vidom nasilja.

Naime, obdukcijom koju je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio Institut za sudsku medicinu konstatovano je da na tijelu Mateja Periša nema povreda kostiju glave, vrata, trupa ni udova.

Istovremeno, rezultati toksikoloških analiza su pokazali prisustvo toksičnih koncentracija amfetamina u krvi i organima, uz prisustvo etil alkohola. Takođe, u uzorku kose je identifikovan kokain i benzoilekgonin (metabolit kokaina, op. Faktor) u tragovima, piše Nova.rs.

Komisijsko vještačenje obavila su tri vještaka, ljekara specijalista sudske medicine.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije su od trenutka prijave nestanka Periša intenzivno tragali za njim i preduzimali sve mjere i radnje u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, kako bi pronašli Mateja Periša i rasvjetlili sve činjenice i okolnosti njegovog nestanka.

Na pronalasku Mateja Periša bili su angažovani pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Ronilačke jedinice Žandarmerije, Uprave kriminalističke policije, Policijske ispostave za bezbjednost na rijekama, kao i sve policijske stanice na teritoriji grada Beograda.