Američki kongres će razmatrati rezoluciju kojom se prepoznaje 25. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma te koja osuđuje kršenja ljudskih prava počinjena tokom rata u BiH, koju su prošle sedmice predstavili Američki senatori Rob Portman i Sherrod Brown, te zastupnik Mike Turner u Senatu i Zastupničkom domu SAD-a.

U objašnjenju, rezolucija spominje da su "etničko čišćenje i koncentracioni logori korišteni kao alat rata protiv muškaraca, žena i djece bosanskih muslimana", te da je to "kulminiralo genocidom u Srebrenici 1995. godine, kada je 8.000 muslimanskih muškaraca i tinejdžera zarobljeno i ubijeno."

Ovom rezolucijom, Senat ili Zastupnički dom "osuđuje kršenja ljudskih prava koja su se dogodila tokom sukoba u Bosni i Hercegovini i ponovno potvrđuje zajedničku posvećenost Sjedinjenih Država i EU-a u promovisanju i zaštiti ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona širom svijeta". Također, "pohvaljuje predanost vlade i naroda Bosne i Hercegovine miru i saradnji 25 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, ohrabruje vladu Bosne i Hercegovine da nastavi težiti članstvu u NATO-u i EU".

Rezolucijom se "potiče vlada Bosne i Hercegovine da nastavi napredovati u rješavanju svojih ustavnih pitanja i poboljšanju svoje ekonomske politike dok napreduje prema članstvu u NATO-u i EU".

U rezoluciji se "ponavlja važnost Dejtonskog mirovnog sporazuma kao osnove ustavne reforme u Bosni i Hercegovini i promovisanja političke, ekonomske, pravne i vjerske jednakosti kroz ciljeve i vrijednosti koje je utvrdio EU".

Pozivaju "vladu Bosne i Hercegovine da provodi ustavne reforme potrebne za pomirenje sa prošlošću sa ciljem da empatija i poštovanje budu temelj za izgradnju zajedničke budućnosti" kao i "vladu Sjedinjenih Država da usko surađuje s vladama zemalja koje graniče s Bosnom i Hercegovinom - posebno potpisnicama Dejtonskog mirovnog sporazuma - kako bi podržala punu provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i balkanskih država, za što je potrebna regionalna saradnja".

Rezolucijom se prepoznaje američka savezna država Ohio i šira dejtonska zajednica zbog njihove uloge u poticanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i za nastavak podrške diplomatiji, sigurnosti i miru širom svijeta.