Vlada je dopunom ove Odluke omogućila retroaktivno umanjenje cijene boravka u vrtićima i to za period od 01.01.2021. godine do 14.04.2021. godine, u pomenutim slučajevima. Roditelji čija djeca iz navedenih razloga u tom periodu nisu boravila u vrtićima, zahtjeve za korekciju cijena, odnosno refundiranje troškova, mogu dostaviti JU Djeca Sarajeva, čiji je Upravni odbor zadužen za realizaciju ove odluke.

U slučaju privremenog odsustva djece: cijena cjelodnevnog boravka, po danu odsustva, umanjuje za 7,30 KM, a najviše do 50%, te cijena poludnevnog boravka, po danu odsustva, umanjuje za 5,50 KM, a najviše do 50%.