Prosječna plaća isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni 2023. godine iznosila je 1.262 maraka (posljednji podatak koji je objavio Federalni zavod za statistiku), dok je minimalna plaća prema Odluci Vlade Federacije BiH iznosila 596 maraka.
Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom iznosi 37,98 posto, a pokrivenost minimalnom plaćom samo 17,94 posto.

Prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koje čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovaca.

Samu potrošačku korpu čine: prehrana (37,51 posto), stanovanje i komunalne usluge (11,75 posto), higijena i održavanje zdravlja (8,07 posto), obrazovanje i kultura (17,45 posto), odjeća i obuća (15 posto), prijevoz (4,15 posto) i održavanje domaćinstva (6,02 posto).

Iz Sindikata podsjećaju da su u kategoriji prehrane korištene cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja, ubrojani su troškovi za 10 stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki.