Općina Novi Grad Sarajevo nastavlja sa rekonstrukcijom devastiranog vrtića "Vjeverica" na Alipašnom Polju, kako bi osigurala prostor za boravak najmlađih stanovnika svoje općine. Okvirni sporazum za rekonstrukciju vrtića u vrijednosti od oko 1,9 miliona maraka potpisali su u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo, načelnik Semir Efendić i Ibro Ahmetspahić, predstavnik konzorcija firmi Inggra d.o.o. i Klaus Lehman GMBH d.o.o. izabranih za izvođača radova.

Radi se o najvećem devastiranom objektu predškolskog obrazovanja u općini Novi Grad i jedinom vrtiću koji se nalazi u naselju Alipašino Polje, na čiju obnovu stanovnici desetljećima čekaju. Njegovo stavljanje u funkciju od izuzetne je važnosti s obzirom na činjenicu da postoji velika potreba za smještajnim kapacitetima za boravak najmlađih stanovnika ove lokalne zajednice. Vrtić se nalazi u parkovskom dijelu naselja zaštićenom od automobila i nakon rekonstrukcije bit će ugodno mjesto za boravak mališana.

- Imali smo neuspjeli pokušaj sa Vladom, odnosno Skupštinom Kantona Sarajevo o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije ovog objekta koji je zaustavljen prije nekoliko godina na Skupštini KS-a. Bez obzira na to, a znajući da bi vjerovatno prošlo još 10 - 20 godina da smo čekali da to uradi neko drugi, odlučili smo da krenemo u rekonstrukciju objekta u saradnji sa Javnom ustanovom Djeca Sarajeva, u čijem je vlasništvu. U ranijem periodu uložili smo oko 250.000 KM u sanaciju krova, zamjenu hidroizolacije i zatvaranja objekta radi sprečavanja daljeg propadanja. Trenutno imamo osiguranih 480.000 KM za radove planirane za ovu godinu. Pored toga u budžetu Kantona Sarajevo za ovu godinu planirano je 300.000 KM na stavkama koje su vezane za određena kreditna zaduženja. Ne znam da li će i kako će ta sredstva biti operativna, s obzirom na to da imamo i situaciju da je kantonalna ministrica obrazovanja, nauke i mladih podnijela ostavku na tu funkciju. Međutim, mi ćemo ući u rekonstrukciju vrtića, a ukoliko bi se u idućoj godini osiguralo dovoljno sredstava, vrtić "Vjeverica" bi mogao biti završen u narednoj godini - izjavio je načelnik Semir Efendić.

Naglasio je da očekuje da će nadležno kantonalno ministarstvo sredstva koja ima na raspolaganju usmjeriti za dovršetak rekonstrukcije vrtića "Vjeverica", obzirom da su već krenuli sa finansiranjem privatnih vrtića zbog nedostatka mjesta u javnoj ustanovi, te da će se rekonstrukcijom ovog objekta taj problem znatno ublažiti.

Potpisivanjem ugovora stiču se preduslovi da se krene sa prvom fazom rekonstrukcije, koja obuhvata građevinsko - zanatske, elektroinstalaterske, vodoinstalaterske radove i ostale unutrašnje radove. Za radove koji će se izvoditi u ovoj godini Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS, u čijoj je nadležnosti ova predškolska ustanova, iz budžeta za 2018. godinu izdvojilo je 280.000 KM, dok je Općina iz ovogodišnjeg budžeta osigurala 200.000 KM. Ibro Ahmetspahić izrazio je spremnost za realizaciju ovog značajnog projekta ističući da će radovi biti izvedeni kvalitetno i u skladu sa predviđenim rokovima.

Općina je u proteklom periodu očistila i zatvorila objekat kako bi ga zaštitila od daljnje devastacije, nakon čega je urađena i sanacija krova i oštećenih konstruktivnih elemenata objekta, a u sklopu tih radova izvršena je zamjena termoizolacija i hidroizolacija, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.