Inicijativu postavljanja reciklažnih kontejnera za tekstil pokrenuli su Asocijacija EKO HUB Široki Brijeg, kojim koordiniraju udruga EKO ZH i kompanija VUPROM, koja se bavi reciklažom tekstila.

U komunalnom okolišu svake godine nastaje velika količina tekstilnog otpada, a godišnje se širom svijeta proizvede 100 milijardi odjevnih predmeta.

- Iako se takav otpad klasificira kao biorazgradiv, takva klasifikacija nije odgovarajuća. Velik dio tekstilnog otpada, kao što su sintetička vlakna, vuna, površinski obrađeni tekstilni materijali, kompoziti ojačani vlaknima i sl., biološki je slabo razgradiv. Prirodnim vlaknima treba nekoliko sedmica do nekoliko godina za razgradnju, a u atmosferu mogu ispuštati plinove kao što su metan i ugljikov dioksid. Uz sintetički tekstil dizajniran je da se raspadne. Na odlagalištima otpada mogu otpustiti otrovne tvari u podzemne vode i tlo - stoji u objašnjenju.

Ova inicijativa podržana je u okviru projekta "Misli o prirodi!" kojeg provodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD).