Na ovoj sjednici po hitnoj proceduri bit će razmatran i Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo. Tako je odlučio Kolegij Skupštine KS, a nakon što je Vlada danas utvrdila navedene prijedloge. Sjednica će se održati online, a bit će emitovana uživo u programu TVSA.

Kolegij Skupštine također je utvrdio dnevni red  25. radne sjednica Skupštine koja će održati 18. maja ove godine, sa početkom u 10:00 sati. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, te prijedlozi odluka o imenovanju dva zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva KS.

Na sjednici će biti razmatran i Srednjoročni plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području KS za period od 01.01. 2020. godine do 31.12.2023. godine. Tačke dnevnog reda su i izvještaji o radu Kantonalne uprave civilne zaštite KS, Kantonalnog tužilaštva kao i Odbora za žalbe javnosti za 2019. godinu,  te Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2019 - februar 2020. godine.

Bit će razmatrani i izvještaji o poslovanju  za 2018. godinu JP Televizija Kantona Sarajevo, kao i kantonalnih javnih komunalnih preduzeća Rad, Sarajevogas, Toplane, Park, Pokop, Vodovod i kanalizacija i Tržnice-pijace. Skupština će također razmatrati izvještaje o radu sedam kantonalnih javnih ustanova u oblasti socijalne zaštite za prethodnu godinu, saopćio je Press KS.