Prvostepenom presudom od 9. 6. 2020. godine optuženi Branko Čigoja, Željko Todić i Saša Boškić oglašeni su krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sud je optužene Branka Čigoju, Željka Todića i Sašu Boškića osudio na kaznu zatvora u trajanju od po četrnaest godina.

Optuženi Milorad Glamočak oslobođen je optužbi za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, saopćio je Sud BiH.

Prvostepenom presudom od 9. juna 2020. godine, Čigoja, Todić i Boškić su proglašeni krivima da su 13. septembra 1995., kao pripadnici Izviđačkog voda 11. lake mrkonjićke brigade VRS-a, učestvovali u ubistvu 28 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, pripadnika radnog voda koji su bili dodijeljeni toj jedinici. Istom presudom, Glamočak je kao komandir Izviđačkog voda oslobođen optužbi.

Prvostepeno Sudsko vijeće je zaključilo da su civili bili na spratu objekta stare željezničke stanice u Oborcima, kada je Čigoja došao i u tri navrata ih izvodio u grupama od po četiri-pet, a potom sve preostale. Utvrđeno je da su Čigoja, Todić i Boškić sa drugima učestvovali u likvidaciji.

Glamočak je, kao nekadašnji komandir Izviđačkog voda, oslobođen optužbi po komandnoj odgovornosti da nije spriječio ni kaznio počinioce zločina. Tada je Vijeće zaključilo da nema dokaza da se Glamočak saglasio s naredbom za ubistva civila, kao ni da je imao svijest da se njegovi potčinjeni spremaju da počine zločin ili da su ga počinili, piše Birn.

Drugostepena presuda je konačna i ne postoji mogućnost žalbe.