Nivo cijena u septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za tri posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u septembru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,2 posto.

Odjeća i obuća skuplje su za 6,9 posto, stanovanje i režijski izdaci za 0,4 posto, namještaj i kućanski uređaji za 0,4 posto.

Usluge zdravstva skuplje su za 0,2 posto, cijene prijevoza za 0,2 posto, dok su ostala dobra i usluge poskupjeli za 0,2 posto.

U odjeljcima alkoholnih pića i duhana zabilježen je pad nivoa cijena za 0,2 posto, te rekreacije i kulture za 0,1 posto.