U septembru je raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa, za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH, ostvaren u ukupnom iznosu od 163,6 miliona KM, što je za 37,3 posto manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine. U poređenju s naplatom iz augusta tekuće godine, septembar odražava manje ostvarenje za 13,7 posto. Ovo smanjenje nije u cijelosti uzrokovano smanjenom tekućom mjesečnom naplatom, već je dijelom i rezultat očekivanog izvršenja poravnanja između Federacije BiH i Republike Srpske u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje iz ranijih perioda.

U septembru 2020. godine je u Budžetu FBiH raspoređeno 59,2 miliona KM, što je u odnosu na septembar 2019. godine manje za 35,2 miliona KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 83,8 miliona KM i manji je 49,8 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih h poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 13,8 miliona KM, što je za 8,2 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza za FBiH sagledamo za prvih devet mjeseci, ostvarenje iznosi 1.856,6 miliona KM, te je za 15,4 posto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U septembru ove godine je na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti naplaćeno 355,3 miliona KM. Od toga se 298,3 miliona KM odnosi na direktne uplate obveznika, što je u poređenju sa ostvarenjem iz septembra 2019. godine manje za 4,4 posto. No, u odnosu na nivo direktnih uplata ostvarenih u augustu tekuće godine, one su u septembru veće za 3,51 posto.

Od 1.1. do 30.9.2020. godine ukupni prihodi po osnovi doprinosa iznose približno 2.685 miliona KM i manji su za 0,7 posto u poređenju s naplatom iz istog perioda prethodne godine.