Danas su doneseni potrebni dokumenti o poništavanju ranije raspisanog, te o raspisivanju novog javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izbore energije, za ovu poziciju.

Također su donesene odluke i rješenja neophodna za raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o.

Nadzornom odboru Zraka d.d. Sarajevo date su prethodne saglasnosti za donošenje razrješenju dva člana Uprave ovog privrednog društva, te za imenovanje Emine Koćan i Harisa Balića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar opunomoćen je Renato Škrobo.