Iz Suda BiH su potvrdili Balkanskoj istraživačkoj mreži BiH (Birn BiH) da je Sud 20. jula "donio naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice prema optuženom".

- Optuženi Dragomir Kezunović nastanjen je u Novom Sadu, Republika Srbija. Tokom predmetnog krivičnog postupka Tužilaštvo BiH nije predlagalo da se, u odnosu na optuženog Kezunovića, odrede mjere zabrane ili mjera pritvora, jer optuženi je redovno dolazio na nastavke glavnih pretresa - navedeno je ranije ove godine iz Suda BiH.

Nepravosnažnom presudom od 12. jula ove godine, zajedno s Kezunovićem, i Dragan Marjanović, Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka proglašeni su krivima po optužbi da su 28 civila, koji su bili zatvoreni u policiji u Tesliću i zatvoru "Pribinić", u noći između 17. i 18. juna 1992. odveli na planinu Borje, gdje su ih ubili.

Prema presudi, Marjanović je bio komandir voda Vojne policije Teslićke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a ostali optuženi pripadnici tog voda te istovremeno i pripadnici vojnog dijela formacije "Miće".

Sudsko vijeće je prilikom obrazlaganja presude navelo da je za Gavranovića, Devića i Šljuku van razumne sumnje utvrdilo da su počinili djelo pucajući u civile s drugim osobama, a za Kezunovića nije utvrđeno da je pucao, ali da jeste bio u blizini i "doprinio ubistvu 28 civila".

Izricanju presude optuženi Kezunović nije prisustvovao, a tom prilikom je doneseno rješenje da mu se određuje pritvor, a on i kolege dobili su 82 godine zatvora.