Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) raspisao je javni konkurs za izbor novog policijskog komesara u KS.

Slijedom najnovijih zakonskih izmjena, jedan od uvjeta iz konkursa podrazumjeva da kandidat ne može biti osoba koja je ikada bila član neke političke stranke, ili je imenovana na bilo koju poziciju od bilo koje političke stranke.

- U smislu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima, koje su usvojene na sjednici Skupštine KS 19. juna, promjena u odnosu na dosadašnje uslove je to da kandidat za policijskog komesara treba da ima čin glavnog inspektora, odnosno da je to osoba koja ima završen fakultet iz oblasti kriminalistike, kriminologije, prava ili sigurnosti - kazao je Feni ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

Komentirajući upit u vezi s uvjetima/kriterijima za izbor policijskog komesara u skladu sa  spomenutim zakonskim izmjenama, Katica je precizirao kako treba da se radi o osobi koja nije nikada bila član političke stranke, niti je bila imenovana na bilo koju poziciju od političke stranke.

Izrazio je očekivanje da će konkursna procedura rezultirati izborom najboljeg i najkompetentnijeg kandidata.       

Pozicija policijskog komesara MUP-a KS ostala je upražnjena nakon smjene Mevludina Halilovića krajem marta, a do imenovanja novog policijskog komesara tu funkciju obavlja v. d. Milorad Bašić, glavni inspektor i načelnik Sektora kriminalističke policije u Upravi policije MUP-a KS.

Podsjećamo, Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara je Odluku o pokretanju postupka izbora i raspisivanja javnog konkursa za izbor policijskog komesara MUP-a KS usvojio na sjednici održanoj 21. maja.