"Vjerujem da ova parlamentarna većina neće dugo trajati"

- Mogu posvjedočiti da su očigledno promijenjena pravila kod imenovanja, odnosno predlaganja radnih tijela. U prethodnom sazivu to je išlo u skladu sa Poslovnikom, po pravilu srazmjerno zastupljenosti političkih stranaka, pa se tako i određivalo.

S obzirom na to da su sada pravila očigledno promijenjena, mogu navesti jedan od primjera, recimo u Komisiji za izbor i imenovanje SDA sa 26 zastupnika dobila je čak jednog člana komisije, vjerovatno srazmjerno veličini Kluba SDA i broju zastupnika. Ne bih rekao da HDZ ima više zastupnika od SDA, ali oni imaju tri člana - kazao je zastupnik Adnan Efendić (SDA) i dodao:

- Ali dobro, ukoliko su to nova pravila u odnosu pozicije prema opoziciji, želim da to uđe u zapisnik, pošto vjerujem da ova parlamentarna većina neće dugo trajati, ali da imamo uspostavljena pravila pa ćemo se vrlo brzo rotirati da to bude novo pravilo po kojem ćemo i dalje raspoređivati članstvo u komisijama.

Kazao je kako su u prethodnom sazivu zastupnici iz opozicije bili imenovani za predsjednike pojedinih komisija.

- Kolege iz opozicije su bili predsjednici radnih tijela kao što su Komisija za sigurnost koju je predvodio šef Kluba SDP-a, Zakonodavno-pravna komisija kolega Muslić i ne kažem da su uopće loše radili. Dapače, radili su odlično posao. Ali ako je ovo novo pravilo, želim da to uđe u zapisnik jer će se ovo pravilo primijeniti vrlo brzo na novoj parlamentarnoj većini - kazao je Efendić.

"Nečuvena kvalifikacija"

Zamjerke je imala i zastupnica Alma Kratina (DF).

- Ne mogu se složiti sa ovakvim rasporedom u komisijama s obzirom na to da se nije vodilo računa o tom redoslijedu biranja kada su u pitanju veličine klubova, ali ni o kompetenciji onih koji vode komisije. Mišljenja komisija su vrlo značajna i vrlo često važna u interesu građana. Navela bih Odbor za poljoprivredu, poznato je koliko se DF zalagao za uvećanje budžeta za ovu oblast i smatram da treba da bude parlament kontinuteta i ne počinje i ne završava sa ovim sazivom. Ljudi su trebali biti prepoznati. Dobili smo samo jedno mjesto - kazala je.

Za riječ se javio i zastupnik Slaven Raguž (Hrvatska republikanska stranka).

- Protiv sam ove odluke jer je DF dobio radno tijelo za informiranje. Ne želim da me predstavlja DF Željka Komšića koji je u javnosti itekako poznat po širenju međunacionalne netrpeljivosti, dezinformacija i nepoštivanju duha Bosne i Hercegovine. Ne znam koja je formula bila dodjele predsjednika radnih tijela. Puno kvalitetnije bi bilo da to vodi neko od vladajuće većine, a ne DF Željka Komšića - rekao je Raguž.

Replicirala mu je Kratina.

- Smatram ne da je nečuvena ovakva kvalifikacija na početku rada Parlamenta FBiH od kolege Slavena, to je nešto što je skandalozno! Ako govorimo o konstruktivnosti, kolegijalnosti, novom vjetru, radu u interesu građana što stalno ova, da li većina, promovira.

Mislim da ovo što se sada na ovaj način imputira DF-u koji je sve samo ne to o čemu vi govorite, kolega Raguž, ja ne želim dalje da ulazim u raspravu s vama, ali ja vam u nastavku kao zastupnica sa velikim iskustvom nudim ruku da sarađujemo i da radimo u interesu građana, a ne da idemo sa ovakvim besramnim vrijeđanjem. Učite od DF-a, a ne da nas vrijeđate - odgovorila je.