- Činjenica je da je izvođač do sada izveo 37 posto radova na tunelu, da je utrošeno 97 posto od ukupne vrijednosti ugovorenih radova kao i da je proteklo 80 posto ugovorenog roka za završetak radova - naveli su iz Autocesta FBiH.

Dodaju da je od imenovanja 11. juna 2021. godine aktuelna Uprava JP Autoceste FBiH uradila analizu s ciljem utvrđivanja činjenica i svih daljnjih koraka za rješenje ovog problema, uključujući i utvrđivanje stepena eventualne odgovornosti svih sudionika projekta, te mogućnosti nastavka realizacije projekta.

- Uprava JP Autoceste FBiH pripremila je određene zaključke koji su već upućeni prema investitoru projekta – Vladi FBiH. Stav JP Autoceste Federacije BiH je da, bez obzira na stanje u kome se projekat trenutno nalazi, ne treba odustati od izgradnje tunela Hranjen - istakli su u saopćenju.

Ono što slijedi je, dodaju, priprema za raspisivanje novog tendera za izbor izvođača radova u dogovoru s Vladom FBiH i to prema općim uvjetima ugovora FIDIC – Crvena knjiga, što bi omogućilo nastavak radova sa manjim rizikom u odnosu na ranije stanje.