Zbog minerskih radova danas od 11.00 do 15.00 sati mogu se očekivati kraće obustave saobraćaja (do 15 minuta) na magistralnom putu M-1.8 Šićki Brod - Srebrenik (kod mjesta Potpeć, u blizini kamenoloma Orlova Klisura), a od 12 do 17 sati na M-4 Doboj - Tuzla, na lokalitetu kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela.

Zbog radova na obnovi i sanaciji kolovoza od 06.00 do 18.00 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu R-445 od silaska sa autoputa A-1 u Kaknju do kružne raskrsnice u Kaknju. Za vrijeme obustave alternativni pravci su:

- za putnička vozila: silazak sa A-1 u Kaknju - željeznička stanica - industrijska cesta do kružnog toka;

- za teretna vozila i autobuse iz pravca Sarajeva: autoputem A-1 isklučenje Visoko - regionalni put R-445 i R-443 do kružnog toka u Kaknju,

- za teretna vozila i autobuse iz pravca Zenice: magistralnim putem M-17/M-5 Zenica –Bilješevo - regionalni put R-445 Bilješevo - Kakanj ili autoput A-1 isključenje Papratnica - regionalni put R-445 Kakanj.

U toku su radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na magistralni put preko Travnika i Donjeg Vakufa, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sanacioni radovi izvode se i na autoputu A-1 na dionicama Sarajevo zapad - Lepenica i Visoko - Kakanj, kao i na magistralnim putevima M-18 Semizovac – Olovo - Kladanj i M-16.1 Klašnice - Prnjavor.

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići. Alternativni pravac je Jelah Polje – Sivša - Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje – Kalošević - Jelah.

Na regionalnom putu R-445 Lješevo - Visoko, zbog radova na rekonstrukciji vozila saobraćaju usporeno u vremenskom periodu od 07 do 19 sati.

Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na GP Bosanski Novi - Dvor, saopćeno je iz BIHAMK-a.