Također, razgovarano je i o opcijama i procedurama kako se i kada otvaraju aerodromi u BiH, borbi protiv korupcije, krivičnim djelima počinjenim iz mržnje i rodnom nasilju.

Ministar Radončić je upoznao ambasadoricu Kavalec da se šatori na graničnim prijelazima koriste samo tokom neophodne medicinske trijaže, dok nadležne epidemiološke službe ne izdaju rješenja građanima o odlasku u karantin u njihovim općinama.

Uz to Kavalec je upoznata i s procedurom otvaranja aerodroma za eventualni dolazak putnika, što je u isključivoj nadležnosti Vijeća ministara BiH, a Ministarstvo sigurnosti BiH je nadležno za pitanja transporta roba, repatrijacije i drugim izuzecima koji su regulirani ranijom odlukom Vijeća ministara BiH.

Obostrano je konstatirano da je Bosna i Hercegovina uradila uspješan posao i donijela pravovremene mjere u zaustavljanju pandemije te da je veoma važno održati dosadašnje kontrolirano stanje, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.