Ministar Radončić je istakao da nedostaje 1.200 graničnih policajaca, dok je Lukač kazao da se 100 policajaca iz RS-a nalazi na granici BiH.

- Veoma je značajno da smo usaglasili da je potrebno jačati kapacitet Granične policije, za šta su potrebni budžeti, te smo pokrenuli određene akcije kako bismo dobili novac za bar još 400 graničnih policajaca, iako nam nedostaje čak 1.200 - rekao je Radončić.

On očekuje pomoć domaćih i međunarodnih predstavnika.

Dodao je da se sa Lučakem složio da BiH ne treba da bude parking za migrante i da EU, posebno sada nakon grčko-turskog velikog spora, treba da odgovori i zajednički štiti ne samo svoje granice, već i svih drugih država kako migranti ne bi krenuli prema Srbiji, Crnoj Gori i BiH te dobili čep u Hrvatskoj, a da našoj zemlji ostane problem stotina hiljada migranata.

Kada je u pitanju odluka RS-a da se na njenoj teritoriji ne formiraju migrantski centri, Radončić je istakao da očekuje i solidarnost. Prema njegovim riječima, više nijedan kanton u Federaciji BiH ne želi migrante.

- To više nisu izbjeglice, već osobe koje napuštaju svoje zemlje iz ekonomskih razloga - rekao je Radončić.

U  protekle dvije godine u RS-u su 21 krivično djelo počinili migranti, uglavnom iz oblasti imovinskih odnosa.

 - S obzirom na situaciju na tursko-grčkoj granici kada je riječ o migrantima, u narednom periodu možemo da očekujemo eskalaciju stanja i kod nas, te moramo međusobno da sarađujemo da bismo spremno dočekali moguće probleme -  rekao je  Lukač.

Na sastanku su usaglasili stavove u vezi sa saradnjom BiH s Europolom, kako bi se počeo rad oficira za vezu.