KJKP GRAS, prema posljednjim podacima, samo Poreznoj upravi FBiH duguje gotovo 188 miliona KM. Duguje GRAS i radnicima, kojih, prema podacima aktuelnog direktora te firme Avde Vatrića, ima nešto više od 1.360. Ukupan iznos tužbi radnika u periodu od 2009. do 2015. godine, zbog nepoštivanja Kolektivnog ugovora za komunalne djelatnosti, jeste 60 miliona KM.

Međutim, sistematizacija radnih mjesta u GRAS-u ne sugerira da se radi o preduzeću koje duguje stotine miliona KM. Tako, primjera radi, generalni direktor GRAS-a ima i svog šefa Kabineta, sekretaricu, ali i vozača koji mu stoji na raspolaganju.

Sistematizacijom radnih mjesta su u okviru Odjeljenja za kadrovske i opće poslove predviđene dvije pozicije za "referente za saradnju sa društveno-političkim zajednicama". Jedan od njih bi trebao imati srednju stručnu spremu, a drugi visokokvalificirani radnik, a obojici je uvjet za prijem u radni odnos bila samo godina radnog iskustva na bilo kojem radnom mjestu.

U Pogonu za održavanje objekata i potrojenja radi i "službenik za kopiranje dokumenata", dok u Službi kontrole bezbjednosti saobraćaja radi i "dostavljač dokumentacije".

U Odjelu za odnose sa javnošću, pored čak tri novinara, radi i jedan dizajner, a Odjeljenju za javne nabavke je na raspolaganju i jedan vozač.

Za ishranu radnika je zaduženo 18 uposlenika. U Odjeljenju skladišta je zaposleno deset "točilaca pogonskog goriva". Za prodaju pretplatnih karata je zaduženo 29 uposlenika, a za distribuciju karata njih 18.

Sistematizacijom je u Odjelu za kosi lift predviđeno devet radnih mjesta. Podsjećanja radi, u pitanju je kosi lift u naselju Ciglane koji više ne radi nego što radi. Šest od devet uposlenih je zaduženo za pregladavanje karata putnika kosog lifta koji ne radi.

Predviđeno je 140 mjesta za vozače tramvaja, 240 vozača autobusa, 120 vozača minibusa, a u Službi kontrole sistema naplate je zaposlena čak 161 osoba.