Iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija" dobili su informaciju da se na pomenutoj lokaciji nalazi druga vodozaštitna zona izvorišta Stup, na kojoj su aktivna tri bunara, čiji je kapacitet osam litara u sekundi. Voda je odmah data na analizu parametara radioaktivnosti Centru za zaštitu od zračenja, a tokom sutrašnjeg dana bi trebao biti završen njihov izvještaj, saopćio je Press KS.

S tim u vezi, iz Zavoda za javno zdravstvo KS navode kako oni redovno vrše monitoring vode za piće, iz okvira njihove djelatnosti, te napominju da do sada nije pronađena promjena u higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Iako je, kako dodaju, ovaj problem u nadležnosti Državne regulatorne agencije za radijacijsku sigurnost, ali s obzirom da se radi o potencijalnoj ugroženosti zdravlja stanovništvau čitav proces koordinacije i nadzora su uključena sva resorna ministarstva Vlade Kantona Sarajevo i nadležne institucije - Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i Kantonalna uprava civilne zaštite, te stručne instuticije.

Zbog hitnosti, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u ime Vlade KS će zatražiti izvještaj Državne regulatorne agencije za radijacijsku sigurnost o samom incidentu, kao i o poduzetim i planiranim aktivnostima, te procjenu ugroženosti zdravlja ljudi i okoliša u odnosu na oslobođenu radioaktivnost. Također će biti nastavljeno obavještavanje stanovnika Kantona Sarajevo o svim eventualnim promjenama vezanim za nastalu situaciju, saopćeno je.