- U navedenom periodu je radi utvrđenih nedostataka doneseno i 280 rješenja sa korektivnim mjerama, a nakon što donesene korektivne mjere nisu dale rezultate, inspektori su počeli primjenjivati i represivne mjere. U posmatranom periodu je radi nepoštivanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera izdato 108 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 189.000,00 KM, od kojih su 88 prekršajnih naloga u iznosu od 154.000,00 KM izdata KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo i 20 prekršajnih naloga od 35.000,00 KM Centrotrans-u d.d. Sarajevo – rekli su za Faktor iz Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS.

Pojačanu kontrolu primjene važećih federalnih naredbi i preporuka koje su donesene i za javni prijevoz kantonalni sanitarni inspektori svakodnevno nastavljaju provoditi i u vozilima javnog gradskog prevoza, s ciljem  zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u vezi sa članom 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. 

- Pored ostalih segmenata koji su obuhvaćeni inspekcijskim nadzorom inspektori kontrolišu provedbu higijensko-epidemioloških mjera u svim vozilima oba prevoznika, sa posebnim akcentom na pravilno nošenje makski (preko usta i nosa) i poštivanja fizičke distance između putnika, što su ujedno i najčešće utvrđeni nedostaci uz prekobrojnost putnika i nedostatak covid redara. Radi pogoršanja epidemiološke situacije u KS i povećanog broja covid oboljelih pozivamo prijevoznike u javnom linijskom saobraćaju KS, kao i sve putnike, odnosno korisnike njihovih usluga, na strogo pridržavanje propisanih higijensko -epidemioloških mjera s ciljem zaštite vlastitog i zdravlja drugih – kažu iz KUIP-a.