Prema dekretu koji je potpisao Putin, izvršene su neke izmjene u vojnom kaznenom zakonu u Rusiji.

U skladu s tim, vojnici koji se dobrovoljno predaju neprijateljskoj vojsci mogli bi biti osuđeni na 10 godina zatvora, a oni koji su pljačkali u ratu mogu biti suočeni s kaznom do 15 godina zatvora.

Kazna za izbjegavanje služenja vojnog roka za vrijeme mobilizacije povećana je s pet na 10 godina.

Još jednim dekretom koji je potpisao Putin olakšan je proces dobijanja ruskog državljanstva za strane državljane koji su služili u ruskoj vojsci po ugovoru duže od godinu dana.

Zakone je prošle sedmice odobrila Duma, donji dom ruskog parlamenta, a potom i Vijeće Federacije.