Putin je već potpisao zakon koji dopušta muškarcima da se prijave u profesionalno služenje u oružanim snagama do dobi od 65 godina.

Dosad su Rusi koji pristupaju vojsci morali biti mlađi od 40 godina, dok su stranci morali imati manje od 30 godina.

Putin je u ponedjeljak potpisao dekret kojim se služenje vojnog roka dopušta i Rusima koji imaju dvojno državljanstvo, kao i onima koji žive u drugim državama.

Dekretom se precizira da se vojni ugovor ne može sklopiti sa strancem koji je ranije osuđivan ili je pod istragom.

Ruskoj vojsci se sada mogu pridružiti i osobe bez državljanstva.

Rusi koji imaju dvojno državljanstvo do sada nisu mogli služiti vojni rok u Ruskoj Federaciji, ali su stranci mogli ući u vojsku nakon potpisivanja ugovora.