- Sindikat direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH izražava punu podršku policijskim službenicima koji u svom radu primjenjuju policijska ovlaštenja profesionalno, pošteno, odgovorno, nepristrasno i zakonito te osuđuje svako namjerno provociranje i omalovažavanje, kao i nepostupanje po zakonito izdatoj naredbi policijskog službenika.

Osnovne dužnosti svakog policijskog službenika jesu da održavaju javni red i mir, štite i poštuju osnovna prava i slobode pijedinaca, sprečavaju i bore se protiv kriminala te pružaju pomoć i služe građanima - navodi se u saopćenju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH.