U četvrtom kvartalu 2022. cene nekretnina u EU bile su za 1,5 posto niže nego u kvartalu koji mu je prethodio.

Ovo je potvrdio i Međunarodni monetarni fond koji saopćava da je na nekim evropskim tržištima taj trend izuzetno vidljiv i kao primjer navodi Češku Republiku, Dansku i Švedsku gdje su cijene kuća pale za šest posto.

Nekretnine bi u narednom periodu mogle postati još jeftinije ukoliko centralne banke nastave da povećavaju referentne kamatne stope. To bi naime dovelo do spokupljenja stambenih kredita, koje bi smanjilo tražnju za nekretninama.

Više kamate bi takođe mogle i otežati plaćanje rata za već postojeće kredite, do te mjere da neki ljudi ne mogu više da ih otplaćuju. I to bi dovelo do rasta ponude nekretnina na tržištu, a kada je ponuda neke robe velika a tražnja za njom mala – njena cijena pada, prenio je Bankar.me.