Nakon dvije sedmice od požara u kojem je uništen kamp, uz velike napore stvoreni su minimalni uvjeti za smještaj migranata. Šatore su prije sedam dana postavili pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a danas i jučer šatori su opremljeni krevetima, čvrstim podovima, te električnim toplotnim topovima.

- Do rješavanja pitanja snabdijevanja električnom energijom, električni toplotni topovi napajaće se putem agregata - kažu ljudi koji posljednjih dana angažirani na opremanju kampa za migrante.

Podsjetimo, šatorsko naselje Lipa uništeno je u požaru 23. decembra kada je bez smještaja ostalo oko 1.200 ljudi.