Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organiziran je Prvi bibliotečki sajam, čiji je cilj bio potaknuti studente na doniranje knjiga, skripti, članaka, odnosno svega što su koristili u toku studija, a što im više nije potrebno, javlja Anadolu Agency (AA).

Projekt je inicirala Biblioteka Filozofskog fakulteta u saradnji sa Studentskom asocijacijom spomenute ustanove (STAFF).

Na jednodevnom sajmu je učestvovala i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, koja je izložila djela na Brajevom pismu, CD-ove i tome slično.

Nadina Grebović-Lendo, šefica Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, izjavila je kako je cilj sajma prvenstveno promocija bibliotečko-informacijskih usluga koje nudi Biblioteka, ali i druženje sa studentima kroz razmjenu knjiga.

-Tako smo sa studentskom organizacijom dogovorili i organizirali da imamo predstavnike svih odsjeka na našem fakultetu koji će donijeti publikacije koje su već koristili prethodnih godina studija i rado ih pokloniti svojim kolegama ukoliko im one ne trebaju - pojasnila je Grebović-Lendo.

Dodala je kako je Biblioteka svoje viškove ponudila studentima za razmjenu i poklon, što se danas pokazalo kao jedan dobar plan.

-Također, Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je danas prezentirala osam svojih bibliotečko-informacijskih usluga u globalu i neke pojedinačne usluge kao što su pretraživanje našeg kataloga, potom baza podataka kojim Biblioteka ima pristup i slično - istakla je Grebović-Lendo.

Pojasnila je kako je poseban segment sajma posvećen Službi za međunarodnu saradnju kroz koju studenti mogu da se pobliže upoznaju s programima na drugim srodnim/sličnim fakultetima, među kojima su programi razmjene studenata i tako steknu nove vještine i iskustva koja će im koristiti u budućnosti.

Upitana kako su zadovoljni Prvim bibliotečkim sajmom na Filozfoskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Grebović-Lendo je izjavila kako su kao tim zadovoljni svim aktivnostima koje su danas organizirane.

-Studenti također pokazuju pozitivne reakcije. Nisu se nadali da će imati priliku da dobiju neke besplatne publikacije, i to je bio dodatni poticaj za njih. Potom, iznenadili su se i da u Biblioteci postoje određene usluge za koje oni nisu prije informirani. Ovu smo priliku iskoristili da promoviramo i našu najnoviju uslugu – potpuno nova web stranica Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, posvećena samo našim bibliotečko-informacijskim uslugama gdje naši korisnici mogu pronaći jako puno korisnih informacija koje mogu koristiti ne samo u obrazovanju nego i njihovim istraživanjima koja su vezana za nauku uopće - zaključila je Grebović-Lendo.