Novim izmjenama proširena je kategorija lica koja su obuhvaćena pomenutim pravilnikom, i to na žene oboljele od karcinoma dojke kojima je potrebna pomoć u sufinansiranju nabavke silikonskog implantata i žene operisane od karcinoma dojke koje nisu zdravstveno osigurane, a kojima je potrebno finansirati nabavku proteze sa specijalnim grudnjacima.

Također, ukazala se potreba da se licima oboljelim od karcinoma pomogne u nabavci preparata za jačanje imuniteta. Općina Centar je na ovaj način postala prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja sufinansira nabavku implantata za žene oboljele od karcinoma dojke.

Potpisivanju pomenutog pravilnika su prisustvovali i sekretar Općine Jasna Beba, savjetnici načelnika Osmo Babić i Bećir Sirovina, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar Jasmina Fazlić, te predsjednica Udruženja "Zajedno smo jedno" Nermina Hasić.

Načelnik Ajnadžić je kazao da Općina Centar iskazuje poseban senzibilitet prema ženama koje boluju od karcinoma dojke, opake bolesti koja je, nažalost, sve češća pojava u našem društvu.

- Karcinom dojke je opaka bolest gdje moramo priskočiti u pomoć našim majkama, sestrama i kćerkama u njihovoj životnoj borbi. Usvajanjem izmjena pravilnika stvorili smo pretpostavke da krenemo sa primjenom ovog izuzetno značajnog projekta. Ovaj pravilnik će biti na snazi sve dok država ne preuzme na sebe obavezu da se pozabavi ovim problemom. Kada mi je predstavljen rad Udruženja "Zajedno smo jedno“ i projekti za dobrobit žena oboljelih od karcinoma dojke, nije bilo nikakve dileme oko podrške njihovim humanim aktivnostima koju ćemo pružati i ubuduće - poručio je Ajnadžić.

Beba je kazala da lokalne zajednice u BiH trebaju preuzimati jedne od drugih primjere dobre prakse za dobrobit naših sugrađana.

- Nadam se da ćemo na ovaj način potaknuti i druge lokalne zajednice da slijede primjer Općine Centar i pruže pomoć ženama oboljelim od karcinoma dojke, jer njima je pomoć zaista neophodna - dodala je Beba.

Prema odredbama pravilnika, žene koje su operisane od karcinoma dojke, bez obzira na ukupne prihode domaćinstva, imaju pravo na sufinansiranje troškova nabavke implantata na osnovu preporuke ljekara specijaliste i predračuna od strane ovlaštenog dobavljača medicinskih sredstava, u maksimalnom iznosu do 1.000 KM. Žene koje su operisane od karcinoma dojke, a nisu zdravstveno osigurane, imaju pravo na sufinansiranje troškova nabavke implantata na osnovu preporuke ljekara specijaliste i predračuna od strane ovlaštenog dobavljača medicinskih sredstava, u maksimalnom iznosu do 300 KM.

Predsjednica Hasić je izrazila duboku zahvalnost Općini Centar na čelu sa načelnikom Ajnadžićem.

- Općina Centar je prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja se odlučila na ovakav korak koji znači život. Fascinirana sam bila time što ste vodili računa i o onim ženama koje nemaju zdravstveno osiguranje jer te žene dolaze nama i mi im poklanjamo korištene proteze, što je zaista poražavajuća činjenica. U nedjelju će se održati jedanaesta trka "Race for the cure“ (Trka/šetnja za ozdravljenje) čiji je cilj podizanje svijesti u borbi protiv raka dojke u BiH. Općina Centar je osigurala 4.500 obroka za učesnike trke, što je samo jedan u nizu primjera podrške koju nam pruža ova lokalna zajednica - istakla je Hasić, pozvavši sve zainteresovane da se pridruže utrci, koja počinje u 11 sati na lokalitetu ispred Sarajevo City Centra.

Pravo na jednokratnu pomoć za pomenutu namjenu mogu ostvariti žene čije je prebivalište na području općine Centar Sarajevo najmanje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva ili imaju boravište po osnovu statusa raseljenih lica i izbjeglica u ovoj općini. Tokom cijele kalendarske godine moguće je podnijeti zahtjev na Protokol Općine Centar i na osnovu Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe, moguće je odobriti samo jednom godišnje isplatu jednokratne socijalne pomoći.