Optužnica u ovom predmetu, uz Edina Arslanagića, bivšeg generalnog direktora Bosnalijeka, tereti Šefika Handžića, Hasana Šepu, Aidu Selvić i Jasmina Šepu za inkriminacije, koje su, prema tužbenim navodima, počinili kao uposlenici firmi – Bosnalijek d.d. Sarajevo, Brštanica d.o.o. Sarajevo i Carpe Diem Sarajevo.

Akteri slučaja terete se za organizirani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja i ovlaštenja, pranjem novca, poreznom utajom i krivotvorenjem službenih isprava, te sklapanjem štetnih ugovora, a u vezi s poslovanjem farmaceutske kompanije Bosnalijek u inkriminiranom periodu (2005-2012.)

U nastavku glavnog pretresa, zastupnik optužbe, tužilac Samir Selimović predočio je set od 128 materijalnih dokaza koji se odnose na tačku 10. optužnice, odnosno više različitih dokumenata, uključujući ugovore o radu, račune, analitičke kartice, rješenja, odluke…, s fokusom na ulogu firme Rhea Expres d.o.o. i njen poslovni aranžman s kompanijom Bosnalijek na planu pružanja transportnih, odnosno špediterskih usluga.

Između ostalog, prezentiran je Ugovor o radu između kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo i Amara Arslanagića (sina prvooptuženog), a na upit u vezi s relevantnošću tog dokaza budući da je postupak u odnosu Amara razdvojen, tužilac je kazao kako taj dokaz treba gledati u kontekstu ostalih optuženika kao saučesnika i organizatora u pribavljanju imovinske koristi.

Istovremeno, prezentiran je Bosnalijekov poziv za dostavljanje najbolje ponude za usluge transporta i špedicije, te više odgovora/ponuda na taj poziv, kao i više desetina računa Rhea Expresa kojima se, prema zastupniku optužbe, pokazuje na koji su način "izvlačena novčana sredstva iz Bosnalijeka".

Radi se o firmi (Rhea Expres), koja je prema navodima ranije ispitanog vještaka, odabrana bez provedene propisane procedure, a "čijim su posredovanjem usluge špedicije znatno poskupjele. Naime, ranije cijene istih usluga u prosjeku su bile niže za oko 50 posto od onih koje su plaćane Rhea Expresu".

Među prezentiranim dokazima su i Rješenje o registraciji firme Rhea Expres, kao i Okvirni ugovor o obavljanju poslova špedicije i carinskog zastupanja, sklopljen između Bosnalijeka i spomenute firme, te aneks tog ugovora.

Odbrana je prigovorila u pogledu relevantnosti određenih dokaza, poput ugovora o pozajmci između Rhea Expresa i određenih fizičkih osoba te Odluke o isplati dijela dividende na temelju Odluke tadašnje Bosnalijekove skupštine, ustvrdivši kako ti dokazi nemaju veze sa spomenutom tačkom optužnice.

Zastupnik optužbe, međutim, smatra da su prigovori odbrane neosnovani, navodeći da su osporeni dokazi povezani s predmetom optuženja i načinom izvršenja krivičnog djela.

Budući da Tužilaštvo u ovom predmetu raspolaže enormnim brojem predmeta, predsjedavajuća Sudskog vijeća, sutkinja Indira Jahić je ponovno insistirala na intenziviranju dinamike njihovog provođenja, te zatražila od odbrane da pripremi plan izvođenja dokaza.

Kako se očekuje, optužba bi u naredna dva do tri ročišta trebala okončati provođenje materijalnih dokaza.

Inače, suđenje Arslanagiću i drugima počelo je polovinom oktobra 2016. godine na temelju optužnice od 24. decembra 2015. i u fazi je dokaznog postupka, odnosno provođenja materijalnih dokaza optužbe.

Usljed novonastalih okolnosti, u međuvremenu je došlo do izmjene optužnice, budući da je jedan od optuženih – Amar Arslanagić nedostupan bh. pravosuđu, pa je postupak u odnosu na njega razdvojen 2. novembra 2017., te da je ranije šestooptuženom Izetu Arslanagiću izrečena presuda na temelju Sporazuma o priznanju krivice 12. decembra 2016. godine.

Provođenju materijalnih dokaza optužbe prethodio je ispitivanje velikog broja svjedoka, kao i sudskih vještaka, angažiranih na temelju naredbi Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Nastavak glavnog pretresa u ovom predmetu zakazan je za 6. septembar, kada bi u skladu s utvrđenom dinamikom trebalo pristupiti provođenju preostalih materijalnih dokaza optužbe.