Provjeru diploma vrši Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

- U saradnji sa institucijama javnog sektora u Kantonu Sarajevo i odgojno-obrazovnim privatnim i državnim ustanovama, Ured je radio na opsežnom prikupljanju, analizi i obradi podataka u pogledu vjerodostojnosti diploma zaposlenih u datim institucijama. Metodom provjere diploma obuhvaćeno je 28.957 zaposlenih osoba u javnom sektoru Kantona Sarajevo – navode iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Ured je za ukupno 15 osoba uputio krivične prijave Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine na način što su prilikom prijema u radni odnos predali (upotrijebili) diplome, za koje je naknadnim provjerama utvrđeno da nisu vjerodostojne.

Provjerom je ustanovljeno kako je jedna osoba zaposlena u sektoru predškolskog obrazovanja bez validne diplome, a u sektoru kantonalne javne privrede sedam osoba. U sektoru kulture i sporta tri zaposlene osobe su zatečene bez validnih diploma, te po jedna u oblasti zdravstva i obrazovanja.

- Ured će u periodu koji predstoji nastaviti poduzimati aktivnosti u vezi s provjerom vjerodostojnosti diploma, kao i sve druge radnje s ciljem procesuiranja lica koja posjeduju falsifikovane diplome - zaključuju u Analizi antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru.