Aktivisti okupljeni ispred zgrade parlamenta na poziv Panhelenskog radničkog fronta (PAME), sindikalne organizacije povezane sa Komunističkom partijom Grčke (KKE), protestovali su zbog troškova života u zemlji.