Prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH za  juni 2021. iznosila je 999 KM (posljednji podatak koji je objavio Federalni zavod za statistiku) i za 17 KM je viša od iznosa u prethodnom mjesecu. Tako pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom je 39,57 posto, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH. 

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Potrošačku korpu čine sljedeće kategorije: prehrana 37,3 posto, stanovanje i komunalne usluge 12,3 posto, higijena i održavanje zdravlja 5,7 posto, obrazovanje i kultura 22,6 posto, odjeća i obuća 11,2 posto, prijevoz 5,5 posto i održavanje domaćinstva 4,8 posto.

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja, ubrojani su troškovi za dvanaest (12) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.