Najviše prosječne neto plače u julu imale su zaposlene u financijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.639 KM, zatim u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom u iznosu od 1.529 KM te u djelatnostima Informacije i komunikacije u iznosu od 1.456 KM.

Najmanje prosječne neto zarade bile su kod radnika u djelatnostima pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane u iznosu od 605 KM, te građevinarstvu (701 KM) i administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (713 KM).

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna mjesečna bruto plaća u julu 2021. godine iznosi 1.546 KM, što je nominalno više za 1,3 posto u odnosu na decembar 2020. godine, dok je u odnosu na juli 2020. godine nominalno viša za 3,6 posto.