Prosječna cijena prodatih novih stanova u četvrtom kvartalu 2019. iznosila je 1.745 KM po kvadratnom metru.

Korisna površina prodatih novih stanova u četvrtom tromjesečju 2019. godine u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2018. godini veća je za 154,7% i u odnosu na četvrto tromjesečje 2018. godine veća je za 91,0%.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS, proizvođačke cijene u stanogradnji u četvrtom tromjesečju 2019. u poređenju sa trećim tromjesečjem 2019. godine više su za 0,4%.

Prema vrsti građevinskih radova, u tom periodu, cijene arhitektonskih i konstrukcionih radova više su za 0,4%, cijene vodoinstalaterskih i kanalizacionih radova više su za 0,2%, cijene elektroinstalacionih radova više su za 0,7% i cijene mašinsko-instalacionih radova više su za 0,1 posto.