Navedenu radnu grupu čine predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i UNICEF-a BiH.

Kako navode iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH, u dosadašnje četiri faze realizacije projekta, Intersektorska radna grupa radila je na implementaciji Smjernica za zdravu ishranu djece predškolskog i školskog uzrasta - Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Održali su i više sastanaka namijenjenih lobiranju donosioca odluka iz sektora obrazovanja i zdravstva u FBiH, proširili mrežu odgojno-obrazovnih ustanova "prijatelja zdrave ishrane", te u saradnji sa partnerima organizirali radionice i druženja sa djecom i mladima, roditeljima, odgajateljima, učiteljima i nastavnicima, da bi proširili njihovo znanje o zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i zdravom načinu života. Intersektorska radna grupa pripremila je i brojne informativno-edukativne i promotivne materijale o toj temi.

U narednoj, petoj fazi Projekta, podržanog od UNICEF-a BiH planirano je da se lobira za zakonsko osnaženje Smjernica za zdravu ishranu djece predškolskog i školskog uzrasta na kantonalnom nivou, kao i da se nastavi proces akreditiranja u šest novoizabranih vrtića/škola iz Tuzlanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona koje će pristupiti akreditaciji da bi stekli naslov "Odgojno-obrazovna ustanova-prijatelj zdrave ishrane".

Da bi se odabranim ustanovama pomoglo da zadovolje kriterije potrebne za dobivanje akreditiva, planirane su brojne radionice namijenjene djeci, roditeljima, odgajateljima, učiteljima i nastavnicima, kao i dodatno promoviranje Projekta i njegovih temeljnih ciljeva.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH dodatno je opremljen i obučen za provođenje analiza nutritivnog sastava obroka, kao i pratećih analiza higijenske ispravnosti obroka, vode, radnih površina i osoblja, te će komplementarno sa aktivnostima Projekta "Cjelovite žitarice" (WholeEUGrain) čiji je partner Zavod, zajedno sa UNICEF BiH, na kuliranskim radionicama sa djecom pripremati palačinke od cjelovitih žitarica i promovirati njihovu konzumaciju u svakodnevoj prehrani djece u Federaciji BiH - navode iz Zavoda.